کارفرما: آقای دکتر هامون اکبری

تاریخ سفارش : 1402/05/03

مدت زمان اجرا پروژه :7 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .