کارفرما: آقای مهندس علیزاده

تاریخ سفارش : 1402/07/13

مدت زمان اجرا پروژه : 20 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .