کارفرما: آقای دکتر محسنی

تاریخ سفارش : 1402/11/12

مدت زمان اجرا پروژه : 30 روز

بارگذاری محتوا به تعداد درخواست مشتری و ادمینی سایت (2 هزار عدد محصول)

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .