کارفرما: خانم مریم رضایی

تاریخ سفارش : 1402/02/12

مدت زمان اجرا پروژه : 30 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .