کارفرما: آقای احمدی مقدم

تاریخ سفارش : 1403/02/20

مدت زمان اجرا پروژه : 7 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .