کارفرما: آقای غلامرضا رضایی

تاریخ سفارش : 1403/02/15

مدت زمان اجرا پروژه : 7 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .