کارفرما: آقای مولایی

تاریخ سفارش : 1402/03/19

مدت زمان اجرا پروژه : 11 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .