کارفرما: آقای علی پیران

تاریخ سفارش : 1402/07/17

مدت زمان اجرا پروژه : 12 روز

مجوز ها :

سازمان صنعت معدن تجارت ( اینماد ) ، درگاه پرداخت تمامی بانک ها ، هاست ، دامنه و … .

پس از طراحی وب سایت وارد مرحله سئو گردید