کارفرما : سرکار خانم رضایی

مدت زمان پروژه : 6 ماه

جزییات پروژه: انتخاب کلمه کلیدی و انجام سئوی وبسایت