شرایط پرداخت و ارسال در ترب

فروش طراحی وب سایت/ سئو سایت/ادمینی اینستاگرام که با پکیج های مختلف صورت میگیرد روش پرداخت به صورت درگاه پرداخت صورت میگیرد